Både fack och arbetsgivare i handeln väntade på torsdagseftermiddagen på samtal från de tre medlarna som började arbeta på onsdagen. Enligt LO-Tidningen har medlarna under dagen också talat med arbetsgivarnas centralorganisation Svenskt Näringsliv, som ju motsatt sig det färdiga avtalet inom handeln. Handels och Svensk Handel har inför medlarna betonat vikten av att den absurda situationen med konflikthot mellan eniga parter blir löst så fort som möjligt.
Några sympatiåtgärder från andra fackförbund har ännu inte presenterats. Medlarna har bett Handels och LO att inte trappa upp konflikten förrän möjligheterna till en snabb lösning har prövats.
Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren är tydlig med att Handels inte går med på några ändringar som försämrar den framförhandlade uppgörelsen. Och Svensk Handels vd säger till Handelsnytt att han inte tänker låta konflikten bryta ut.
– Jag ska vara tydlig: det blir ingen strejk. Så länge det finns en uppgörelse som vår motpart accepterar och som vi tycker är rimlig så tänker vi inte sätta oss i en situation där 6000 handelsanställda går ut i strejk, säger Dag Klackenberg.
Så du skriver hellre på liggande avtal, även om det leder till att Svensk Handel tvingas betala 600 miljoner i skadestånd till Svenskt Näringsliv för brott mot stadgarna?
– Min uppfattning är att det inte är ett brott mot stadgarna. Jag anser inte att vi ska behöva betala några böter.
Vad ser du för anledning för Svensk Handel att vara kvar i en organisation som ändå hotar er med det?
– Det finns många andra fördelar. Men vi får ta en ordentlig diskussion hur samverkan ska fungera.
Dag Klackenberg köper inte Svenskt Näringslivs argument att Handels avtal om 12,6 procents löneökningar på tre år är för högt. I kronor är siffrorna jämförbara med industrins avtal, menar han.
– Om man vill förskjuta det relativa löneläget mellan avtalsområden kan man inte bara räkna procent. Då ökar klyftorna.
De stora förlorarna på den uppkomna situationen är de stora arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv, anser Dag Klackenberg.
– Vi framstår som osamordnade och osams. Det måste vara förnöjsamt för LO.