Avtalet mellan Handels och Svensk Handel innehåller också en överenskommelse om att tillsätta fyra arbetsgrupper för att gemensamt arbeta med frågor om bland annat arbetstid och säkerhet:
En grupp ska se över arbetstidsparagrafen i detaljhandelsavtalet. Klart inför nästa avtalsförhandling om tre år.
En grupp handlar om säkerhet. Gemensamma riktlinjer i frågor som kameraövervakning, chaufförer med kontantkassor, minderåriga i kassan med mera.
En grupp snabbutreder konsekvenserna av att Svensk Kassaservices verksamhet förs ut i butikerna. Klart 30 november i år.
En grupp ska modernisera arbetsmiljöavtalet. Här medverkar också tjänstemannafacket HTF.