Detaljhandeln

Så här mycket höjs lönen:

2007 764 kr/mån

2008 759 kr/mån

2009 876 kr/mån

I genomsnitt höjs lönerna med 812 kr/år, totalt 2435 kr på tre år. Det motsvarar 4,34 procent per år, 13 procent totalt. (Industrin fick 3,2 procent per år.)

Minimilönerna höjs med samma belopp som utgående löner.

Fördelningen är 60 procent garanterad höjning, 40 procent en pott som fördelas på arbetsplatsen. Varje anställd är därmed garanterad lönehöjningar på 458, 477 respektive 526/månad.

Varje anställd garanteras varje år 16 sammanhängande ledigheter över lördag-söndag. (I stället för 12 i dag.)

Arbetstidsförläggningen blir mer flexibel. Det finns nu möjlighet att genomsnittsberäkna över 52 veckor i stället för som i det gamla avtalet 26 veckor.

Partihandeln
Så här mycket höjs lönen:

2007 717 kr/mån

2008 748 kr/mån

2009 825 kr/mån

Totalt 2290 kronor på tre år. Genomsnitt 763 kr/år. Det motsvarar 3,66 procent per år, 11 procent totalt. (Industrin fick 3,2 procent per år.)

Minimilönerna höjs med samma belopp.

Fördelningen är 60 procent garanterad höjning, 40 procent pott som fördelas på arbetsplatsen. Varje anställd är därmed garanterad lönehöjningar på 430, 449 resepektive 495 kr/mån.

Övertidsersättningen blir samma som i detaljhandelsavtalet. Det är en liten försämring mot idag. Övertiden blir 50 procent före klockan 06, jämfört med 70 procent i dag.

Arbetsgivaren måste ange skäl till varför en provanställning upphör.

Skiftarbetesparagrafen förtydligas.

Både detalj- och partihandeln:

Avtalspensionen förbättras. Från 3,5 till 4,5 procent av lönen. Premien betalas in för anställda från 25 års ålder.

Föräldralön införs. Både män och kvinnor har rätt till 10 procent av lönen i två månader under föräldraledighet.

Arbetsgivaren måste lämna tjänstgöringsbetyg senast vid utbetalning av slutlönen.

Arbetsgivaren ska lämna arbetsgivarintyg senast 14 dagar efter begäran.

Semestervikarier kan sägas upp med 14 dagars ömsesidig uppsägningstid.

Provanställningar kan sägas upp med 14 dagars varsel i stället för sju dagar.

Fackliga krav som föll bort
Butiksanställdas rätt till heltid.

Två extra semesterdagar för trotjänare över 45 år.
Begränsning av andelen inhyrd arbetskraft.

Arbetsgivarkrav som föll bort

Ändrat ob-system i butiker.

Slopat fackligt veto mot arbetstidsändringar på lager.

Ny otrygg anställningsform (behovsanställning).