– Svensk Handels styrelse har hela tiden enhälligt stöttat den uppgörelse vi hade. Vi är mycket nöjda med avtalet. Det är bra att lönegapet mellan medarbetare i handeln och anställda i industrin inte fortsätter att öka. I synnerhet som det går bra för handeln, sa Kenneth Bengtsson vid presskonferensen sent på torsdagskvällen.
Han pekade också på att regelverket i avtalen förenklats och moderniserats på flera sätt.
Några olydnadsböter från Svenskt Näringsliv räknade han inte med att Svensk Handel skulle drabbas av.
– Jag är utomordentligt säker på att vi inte får några böter, sa Kenneth Bengtsson.
Dag Klackenberg lät som den värste fackkämpe när han kommenterade den omstridda satsningen som ger den kvinnodominerade detaljhandeln högre lönepåslag än mansdominerade branscher som partihandeln.
– Vi går i bräschen för andra avtalsområden som ska tillämpa LO:s jämställdhetspott, sa Dag Klackenberg.
Han underströk att det är avtalets värde i kronor som ska sätta märket, inte procentsatsen, 13 procent i detaljhandelsavtalet. De lägst avlönade måste få mer i procent för att inte halka efter dem som tjänar mer.
– När byggnadsarbetarna kommer och begär 13 procent, då kommer jag att rekommendera att Svenskt Näringsliv säger nej, sa han.
Svenskt Näringslivs samverkansutskott lät sig inte blidkas, utan förklarade i ett pressmeddelande att man fortfarande oroas för den höga nivån i handelsavtalet.