Det, bland annat, framgår av LO:s tredje rapport i serien Röster om facket och jobbet. Den här gången är temat facklig aktivitet och fackligt arbete.
Liksom snittet för alla LO-medlemmar ligger andelen Handelsmedlemmar som har fackliga förtroendeuppdrag på 13 procent. Hos Livs är siffran högst med 18 procent, Hotell- och Restaurangfacket har lägst andel med 5 procent. Ulla Lindqvist, LO:s andre vice ordförande, förklarar den låga andelen förtroendevalda inom bland annat hotell, restaurang och handeln delvis med att många av arbetsplatserna är små.
– Industrin har stora verkstadsklubbar med fackligt förtroendevalda på heltid. Dessutom har de här branscherna mycket visstidare. För de som får hoppa in då och då är det ett stort steg att bara gå med i facket. Då är det naturligt att man inte vågar engagera sig, då kanske arbetsgivaren inte ringer mer.
Medan 13 procent har fackligt förtroendeuppdrag säger 17 procent att de inte har ett uppdrag, men kan tänka sig det. 62 procent varken har, eller vill ha, ett uppdrag. Det vanligaste skälet är att man ”har för mycket andra saker att göra på fritiden”.
Bara 27 procent av Handels medlemmar har deltagit i minst ett fackligt möte de senaste tolv månaderna. Men när de väl har tagit sig dit är de aktiva. 62 procent av de som varit på möte har yttrat sig. Handels är mest pratglada bland LO-medlemmarna. IF Metallare minst.
Skillnaderna mellan hur många som har deltagit i minst ett fackligt möte de senaste tolv månaderna är stora. Livs intar topplaceringen med 57 procent, Hotell- och Restaurangfacket tar bottenplaceringen med 12 procent. Lägst deltagande hittar man överlag inom service och Kommunal.
– Det är branscher med sena kvällar, minskad personal och mycket stress. Det påverkar det fackliga arbetet, det kan vara svårt att ens samla till ett möte. Kanske ska man använda sig mer av internet, säger Ulla Lindqvist.
57 procent av Handels medlemmar har kontaktat en facklig representant det senaste året. Pappers ligger högst på listan. 71 procent av deras medlemmar har gjort det, men bara 47 procent av Målarna.
Handels medlemmar är sämst på att läsa sin fackliga tidning. 51 procent säger att de läser större delen eller en del av Handelsnytt. Flitigast läsare har tidningarna som ges ut av Byggnads och Kommunal.
På frågan om det facklig-politiska samarbetet ska öka eller upphöra svarar 43 procent av Handels medlemmar att de inte vet. 18 procent tycker att det bör öka, 22 procent att det bör vara oförändrat och 11 procent anser att det bör upphöra.

Fotnot:
Undersökningen har gjorts på 5000 löntagare, 18–64 år. Intervjuerna har skett genom telefonintervjuer våren 2006.