Efter att avtalen för detalj- och partihandeln mellan Handels och Svensk Handel blivit klara står KFO, Kooperationens förhandlingsorganisation, på tur. 16 april byter Handels och KFO avtalskrav. Troligtvis blir de i stort sett samma som avtalet med Svensk Handel, kanske med något krav speciellt för kooperationen.
– Vi har redan brutit mark i och med avtalet med Svensk Handel. De krontal och den kvinnosatsning vi fick där utgår jag från att vi får hos KFO också. Avtalet med Svensk Handel är utgångspunkten för alla avtal, säger Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren.
Avtalen som nu ska förhandlas är för butikspersonal, stormarknad lager- och terminalpersonal och chaufförer inom kooperationen. Runt 18 000 anställda på Kappahl, Akademibokhandeln, Coops och konsumentföreningarnas butiker, lager och terminaler berörs.

Inte synd om kooperationen
I förhandlingarna med Svensk Handel tryckte Handels på att när det går så bra för detaljhandeln som nu, då ska de anställda få del av det. Tommy Tillgren tror att KFO kommer att påpeka att det går sämre för kooperationens företag än de privata, och att de får svårare att klara löneökningarna.
– Det spelar ingen roll, vi kan inte göra skillnad på kooperationen och det privata. Det finns inte hur mycket kärlek som helst, ska man tycka synd om dem skapas lönedumpning. Om ett företag inte kan betala avtalsenliga löner är det är bättre att det ”konkar”. Alla ska konkurrera på samma villkor, säger Tommy Tillgren.
Extra krav
Igår, den 3 april, träffades förhandlingsdelegationerna för de kooperativa butiks- och lageravtalen för att diskutera avtalskrav. Utöver de krontal och krav man fick igenom med Svensk Handel önskar de mer. För Rose-Marie Johansson och Daniel Harc på Coop Konsum i Örebro respektive Stockholm är det viktigast att ge tillsvidareanställda rätt till 25 timmar i veckan. Det är något som stormarknadsavtalet redan har en tvingande skrivning om, men med begränsningsregeln att 10 procent får undantas kravet.
– Avtalet med Svensk Handel är bra. Det får upp de låga lönerna och sätter status på handelsyrket, vi får kunnig och kompetent personal. Om vi dessutom kan garantera 25 timmar får man en lön att leva på, fler vill jobba hos oss, säger Rose-Marie Johansson.
För Daniel Harc är det en besvikelse att Handels inte fick igenom en 18-årsgräns för de i kassan, i avtalet med Svensk Handel. Men kravet kvarstår.
– Det blir en svår fråga att knäcka, men vi ska driva den. Och om vi får igenom 25-timmarsregeln är det bra också för den skull. Om man har rätt till de timmarna tar man mer plats, och en 16-åring kan sällan jobba 25 timmar, säger Daniel Harc.
Försvarar ob
På lagersidan är man också nöjd med Handels och Svensk Handels avtal.
– Otroligt, det är ett historiskt avtal. Vi på lagersidan avstår en del för detaljhandeln, och vi klagar inte – tvärtom, säger Martin Ångman, Coops terminal i Bro.
Något krav speciellt för kooperationen ser han inte. Men Lennart Wallkulle, Coops färskvaruterminal i Västerås, fyller i.
– Jag hoppas på två extra semesterdagar för de över 45 år. Och självklart strider vi hårt för att försvara vårt ob, det är mycket högre än på privata lager. Det vore själva fan om vi inte kom överens med KFO, det är ju grunden för hela kooperationen.