Arbetsgivare ska få använda en ”allmän visstidsanställning”, som innebär att företagen kan ha tillfälligt anställda i två år istället för att som nu i 14 månader. Den som har haft en visstidsanställning i mer än två år hos samma arbetsgivare under en femårsperiod ska sedan få ett fast jobb. Även vikarier som varit hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod ska få en tillsvidareanställning. För säsongsarbete ska inte finnas någon tidsbegränsning alls.

När lagrådsremissen om ändringar i lagen om anställningstrygghet (LAS) kom i mars uppgav arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att syftet med förslaget är att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för dem som står långt ifrån så de har möjlighet att komma in.

Handels ser snarare förslaget som ett hot mot jämställdheten. 22 procent av Handels kvinnliga medlemmar har tidsbegränsade anställningar jämfört med 7 procent av männen.
– De förslag som läggs kommer att kraftigt försämra kvinnors livssituation och möjlighet till ekonomiskt oberoende. Dessutom tänker regeringen inte stärka rätten till heltid. Jämställdhetsperspektivet får stå åt sidan för regeringens systemskiftespolitik, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Även deltidsanställningar drabbar i första hand kvinnor. Inte ens hälften av kvinnorna anställda i detaljhandeln, endast 40 procent, arbetar heltid. Motsvarande siffra för män är cirka 85 procent.
Ändringarna ska gälla från den 1 juli 2007. Bestämmelsen om när en tidsbegränsad anställning som vikarie övergår till en tillsvidareanställning föreslås träda i kraft 1 januari 2008.

Se tidigare artikel på webben 17 januari.