LO-styrelsens lösning av organisationstvisten mellan Handels och Transport för de två lagerföretagen i Norrköping innebär att de anställda, som alla i dag tillhör Handels, splittras mellan de två fackförbunden. Båda företagen har verksamhet på olika anläggningar, eller hus. På DSV (tidigare DFDS) är det största huset sportbutikskedjan Stadiums lager, med ett hundratal arbetare. På grund av den tydliga knytningen till ett handelsföretag ska de tillhöra Handels och ha förbundets kollektivavtal, har LO bestämt.
De cirka 20 anställda på DSV:s mindre hus, med lager för bland annat Duni och Polarn och Pyret, ska däremot organiseras av Transport. Detta är ett knivigt gränsfall som LO avgjorde till Transports fördel med motiveringen att DSV:s terminal, som är Transports avtalsområde, ligger i anslutning till detta hus.
Stellan Johnsson, styrelseledamot i Handelsklubben på DSV, tycker det är skönt att den tio år långa organisationstvisten äntligen är över, men anser att resultatet blev en lösning som ingen ville ha.
– En klyvning mellan förbunden fanns inte i vår värld. Företaget förlorar flexibilitet. Det blir svårare att bolla med personal mellan olika hus när olika kollektivavtal gäller på olika ställen, säger Stellan Johnsson.
Största missnöjet tror han finns bland de som arbetar nattskift på Dunilagret och riskerar att få betydligt sämre ob-ersättning när de tvingas byta från Handels till Transports kollektivavtal.
På Green Cargo är verksamheten redan splittrad på fyra hus där merparten av de drygt 70 i personalen är anställda av olika entreprenörer. Även här har LO bestämt att Handels och Transport ska dela upp avtalsrätten. Hus 1, där Posten och byggvaruhuset Bauhaus är kunder, ska höra till Handels. Vid de tre andra husen betraktas verksamheten som entreprenader åt kunder som inte är handelsföretag. De ska därför ha Transports avtal.
Peter Stenbäck, fackombud för Handels på Green Cargo, tycker det är trist att tvingas överge sitt fackförbund. Han ser samma svårigheter som på DSV med minskande flexibilitet och missnöje bland anställda som arbetar mycket ob-tid. Han har viss förståelse för tankegångarna bakom LO:s beslut, att avtalsrätten beror på om lagerföretagets kunder är handelsföretag eller inte.
– Men vad händer när ett lager får en annan kund? undrar Peter Stenbäck.
Just det är en känslig punkt i LO:s resonemang, medger Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren.
– Om anläggningarna byter kunder kan avtalsrätten ändras igen, säger Tommy Tillgren.
Med andra ord finns det ingen garanti för att lagertvisterna mellan Handels och Transport är slut, trots att LO:s styrelse velat slå fast tydliga principer genom de fyra fall som avgjorts under våren.
Så delar Handels och Transport upp verksamheten vid DSV och Green Cargo i Norrköping
DSV (fd DFDS Transport Solutions)
Enhet Fack Kunder
Hus 1 Transport Duni, Polarn o. Pyret, Kid Interiör
Hus 2 Handels Stadium

Green Cargo
Enhet Fack Kunder
Hus 1 Handels Posten, Bauhaus
Hus 2 Transport Good Year
Hus 3 Transport Whirlpool
Hus 4 Transport Wettex

Läs mer: Handelsnytts tidigare artiklar om organisationstvister mellan Handels och Transport för lagerarbetsplatser publicerades på webben den 14 och 21 mars.