Efter två dagars förhandlingar klubbade Handels och KFO, Kooperationens förhandlingsorganisation, igenom det kooperativa butiks- och lageravtalet. 20 000 anställda berörs av avtalen som till stora delar är lika det som Handels slöt med Svensk Handel 29 mars. Bland annat samma kronhöjningar, minimilöner, och jämställdhetspott. Ob-tilläggen rörs inte.
Något som inte gick igenom, varken hos Svensk Handel eller hos KFO, var 18-årsgräns i kassan. Nu tillsätts en arbetsgrupp med representanter från Handels och KFO för att utreda frågan. Förutom gruppen som behandlar säkerhet bildas ytterligare tre, Svensk Kassaservice, arbetsmiljö och arbetspass.
Viola Olofsson på Coop Konsum i Töreboda har suttit med i förhandlingsdelegationen för butiksavtalet. Hon tycker att lönehöjningarna ser fina ut och att det är bra att arbetsgivarna inte petat på ob-tilläggen. Men hon är besviken över att 18-årsgränsen i kassan uteblev.
– Vi ska sälja öl, cigaretter och snart kanske apoteksvaror. Att de i kassan är 18 år är viktigt för säkerheten, säger Viola Olofsson.
Något som är unikt för det kooperativa butiksavtalet är att man beslutat att byta ordet julafton mot kulturell högtid, i avsnittet om arbetstid. Det innebär att man får en arbetsfri dag antingen under en kulturell högtid eller nyårsafton, istället för som i dag, julafton eller nyårsafton.
Lennart Wallkulle, Coops färskvaruterminal i Västerås, satt med i förhandlingsdelegationen för lagersidan. Han är nöjd med avtalet. Minst nöjd med att de över 45 år inte fick två extra semesterdagar, mest nöjd är han med lönepåslaget.
– Jämställdhetspotten är positiv för jämställdheten, men för oss på lager är den inte positiv lönemässigt. Men vi fick upp nivåerna. Vi har dessutom flera skrivningar som det privata inte har och som vi fick ha kvar. Arbetsgivarna ville kopiera avtalet som Handels slöt med med Svensk Handel, men vi kämpade och behåller bland annat övertidsersättningen. Ob-ersättningen vågade de inte heller talla på, säger Lennart Wallkulle.
Tommy Tillgren, Handels andre vice ordförande, är likaså nöjd med avtalet.
– De privata och de kooperativa avtalen går hand i hand. Likvärdiga villkor till medlemmarna, likvärdiga kostnader för arbetsgivarna. Vi ska ha konkurrensneutrala avtal, och kan inte låta någon komma undan billigare.