Det nyligen slutna avtalet mellan Handels och Svensk Handel försenades. Orsaken var att Svenskt Näringsliv, den arbetsgivarorganisation i vilken Svensk Handel är medlem, sa nej till avtalet. Medlare tillsattes mellan Svensk Handel och Handels, trots att parterna var överens och båda ville skriva på.
Frågan var om Svensk Handel skulle bryta mot svenskt Näringslivs stadgar om man skrev på det avtal som moderorganisationen ville stoppa. I så fall skulle stora böter kunna drabba Svensk Handel, summor i storleksordningen 600 miljoner kronor nämndes i det sammanhanget.
Men hotet om detta var inte lika illa som att drabbas av strejk under påskhelgen. En knapp vecka efter det att förhandlingarna strandats beslöt Svensk Handel att skriva på avtalet, trots att Svenskt Näringsliv inte ändrat inställning.
Enligt vad Handelsnytt erfar kom Svenskt Näringslivs styrelse i tisdags fram till att det var viktigare att se över och utreda hur samverkan mellan medlemmarna inom organisationen ska gå till i framtiden än att försöka straffa en medlem med böter.