– Konflikten är utsiktslös och vi avbryter den så snart som möjligt, säger John Haataja, Handels avtalssekreterare.
Blockaden mot lagret East asian food i Bjuv har pågått sedan 5:e mars. Efter att varslet lades mot företaget framkom uppgifter som Handels inte kände till från början. Alla utom en som jobbar på lagret är familjemedlemmar, och i ett företag där bara familjemedlemmar är anställda kan facket inte kräva kollektivavtal, enligt Medbestämmandelagen. Den enda som inte är familjemedlem gick ur Handels och önskar inte kollektivavtal.
Handels hade när varslet lades två medlemmar. När blockaden bröt ut hade båda gått ur och därmed strejkade ingen.
– Hela den här historien började på fel kant och gick för fort fram, en blockad är ett starkt medel som måste hanteras varsamt. Nu blir det tokigt hur vi än vrider och vänder på det. Men man måste vara realist och vi avslutar konflikten, säger John Haataja.
East asian food varslades om stridsåtgärder den 18 januari 2006 för att de vägrade skriva på kollektivavtal. Innan blockaden bröt ut sa företaget att de skulle gå med i Svensk Handel och att de skulle teckna avtal. Därmed blev varslet uppskjutet till 5 mars. Men då, 5 mars, hade East asian food fortfarande inte gått med i Svensk Handel. Förhandling hölls. Den slutade i oenighet och Handels strejkvakter ställde sig utanför arbetsplatsen.