Sista mars hade Handels a-kassa 170 500 medlemmar. Det är en minskning med 8100 medlemmar, eller 4,5 procent, sedan årsskiftet då den höjda a-kasseavgiften och de skärpta reglerna infördes. Det visar statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.
Utöver detta har 7600 medlemmar avstått att betala a-kasseavgiften för januari, februari och mars. Nästa vecka riskerar de att uteslutas, och medlemsantalet sjunka ytterligare.
– De som går ur a-kassan är bland annat folk som närmar sig pension, de som inte har råd och sådana som studerar, eftersom studerandevillkoret slopats, säger Handels a-kasseföreståndare Harald Petersson.
Alla a-kassor minskar sina medlemstal. Hotell- och restauranganställdas a-kassa har sedan årsskiftet minskat med 11 procent, medan till exempel IF Metalls a-kassa bara minskat med 2 procent. Sammanlagt har 128 100 medlemmar, 3,4 procent, lämnat samtliga 36 a-kassor under årets tre första månader.
Än så länge är det oklart om a-kassorna blir tvungna att till staten betala in de avgifter som medlemmarna avstått att betala. Det har man fått göra tidigare, men nu har a-kassorna fått tillfällig dispens. Vissa a-kassor har redan anlitat inkassobolag, men Handels a-kassa avvaktar i väntan på ett definitivt besked från regeringen. I nuläget skulle det handla om att driva in närmare 6 miljoner.
– Om vi måste betala in det till staten, kan det innebära ytterligare höjda medlemsavgifter, säger Harald Petersson.
Till sommaren 2008 siktar regeringen på att medlemskapet i a-kassan ska bli obligatoriskt. Harald Petersson ser både för- och nackdelar med förslaget. I grund och botten tycker han att det är bra att alla tillhör en a-kassa.
– Men regeringens finansiering skulle göra det orättvist. De vill öka skillnaderna i avgifterna mellan olika a-kassor – högre avgift för medlemmar i a-kassor med hög arbetslöshet. Det skulle slå hårt mot våra medlemmar och andra kvinnodominerande förbund. Dessutom är hela försäkringen överfinansierad, säger Harald Petersson.
Också Handelsanställdas förbund minskar sina medlemssiffror. I dag ligger antalet medlemmar på 163 200 personer. Det är en minskning med 6900 medlemmar, 4 procent, sedan årets början. De som har gått ur är framförallt kvinnor och medlemmar under 30 år. Samtidigt har antalet enskilt anslutna i a-kassan ökat med 1740 personer, i dag ligger antalet på 35 600 personer.