Den vanligaste friheten för Handelsmedlemmar är att man hastigt kan ringa ett viktigt privatsamtal. Minst vanliga friheten är flextid. Vanligaste förmånen är gratis kaffe, minst vanliga är leasingbil eller rätt att använda företagets bil på fritiden. Det framgår av den fjärde delen i LO:s serie Röster om facket och jobbet, denna gång med temat friheter och förmåner i arbetet för LO-, TCO- och Sacomedlemmar.
I jämförelse med de andra LO-förbunden hör Handels medlemmar till de som har störst frihet att välja vad de ska göra nästa timme. De hamnar på tredje plats, 44 procent kan bestämma det. Målarna har störst frihet, 47 procent. Sämst möjlighet att välja vad de ska göra den närmsta timmen har de i Livs, bara 25 procent kan det.
Men att ta fem minuters paus för att kanske gå på toaletten är det relativt få Handelsmedlemmar som får göra. De ligger näst sist i LO-kollektivet, nästan en tredjedel kan inte gå ifrån fem minuter. Hotell- och restaurangfackets medlemmar har det svårast, bara 62 procent kan gå ifrån en kortis. De i Byggnads har det lättast, 97 procent kan pausa i fem minuter. ”Att medlemmar inom Transport eller Seko som exempelvis kör buss eller tåg inte kan ta paus hur som helst är förståeligt, men att det än idag är så stor andel av de som jobbar inom vård, handel, livsmedelsindustri, hotell och restaurang som inte kan ta en kort paus när så behövs är knappast acceptabelt”, skriver LO i en kommentar.
En möjlig orsak till att Handels medlemmar har svårare att vara flexibla är att ett jobb i handeln förutsätter att man är på plats exakta tider. Någon måste sitta i kassan, någon måste låsa vid stängning.
Överlag är det LO-kvinnorna som har sämst tillgång till friheter och förmåner i arbetet. Det som skiljer LO-kvinnor mest från LO-män, TCO- och Sacomedlemmar är förmånen av fri läkarvård. 18 procent av LO-kvinnorna har fri läkarvård medan runt 40 procent i de övriga grupperna har det. Av Handels medlemmar uppger 22 procent att de har subventionerad läkarvård.
– Att det är LO-förbundens kvinnor som i minst utsträckning har rätt till den subventionerade sjukvården är mycket stötande då det är den gruppen som har sämst hälsa och dessutom lägre löner, säger Ulla Lindqvist, LO:s andre vice ordförande.