Det dröjde inte länge efter det att Handels och Svensk Handel skakade hand till det att tjänstemannaförbundet HTF skickade ett varsel till sin motpart – även denna gång Svensk Handel. 26 april varslade HTF om konflikt för tjänstemännen inom handeln som gäller från 9 maj. Cirka 1500 medlemmar – administrativ personal, arbetsledare och andra med tjänstemannabefattningar – på bland annat Ikeas, Icas och Ahlsells lager berörs. Det är arbetsplatser där också Handels medlemmar jobbar.
– Många av deras arbetsuppgifter kommer inte att kunna utföras. Lagerpersonalen får inte plocklistor eller leveransorder från kontoren, där jobbar våra medlemmar. Butikerna får inte varuleveranser. Det kan bli ganska lugnt för dem, de kan ta igen sig, säger HTF:s förhandlingschef Tommy Mases.
Handels andre vice ordförande, Tommy Tillgren, säger att Handels respekterar HTF:s konfliktvarsel helt och hållet.
– Om det blir konflikt är det viktigt att våra medlemmar bara utför det de normalt utför. Företagen får inte använda vår personal för att göra de strejkande tjänstemännens arbetsuppgifter, säger han.
En fjärdedel av HTF:s medlemmar inom handeln tjänar 20 000 kronor eller mindre. Av dessa är 75 procent kvinnor. Stötestenar i förhandlingarna är enligt HTF för låga nivåer på de garanterade löneökningarna och för låga lägstalöner för 20- och 24-åringar.
– Vi ska varken ha mer eller mindre än Handels, det handlar inte om någon sorts avundsjuka. Men våra medlemmar jobbar nära varandra, det är lyhört, säger Tommy Mases.
HTF ska träffa medlare 2 maj. Om HTF och Svensk Handel inte kommit överens före 14 maj så utökas stridsåtgärderna med ytterligare företag. Från 21 maj tas samtliga medlemmar ut i konflikt om parterna ännu är oense.
Cirka 50 000 tjänstemän inom handeln, och chefer inom detaljhandeln, omfattas av avtalsförhandlingarna.