Från 1 april i år höjs lönerna i detaljhandeln för anställda över 18 år med i genomsnitt 764 kronor i månaden räknat på heltid. Varje anställd är garanterad 60 procent, det vill säga 458 kronor. Resterande 287 kronor läggs i en pott som fördelas i lokala förhandlingar.
Arbetstagarnas förhandlare ska anmälas till arbetsgivaren senast den 18 maj. Finns det en fackklubb eller ett fackombud på arbetsplatsen förhandlar de. Om inte kan en lokal ombudsman sköta förhandlingarna.
Lokal löneförhandling ska begäras av någon av parterna senast den 8 juni, annars läggs även pottpengarna ut generellt. Kan parterna inte enas lokalt kan de begära central förhandling senast den 17 augusti. Slutar även den i oenighet fördelas potten generellt till alla, enligt den så kallade stupstocksparagrafen. I värsta fall kan det alltså dröja tills i höst innan lönerna är klara. Löneökningarna betalas då retroaktivt från 1 april.
Lönepotten får inte fördelas godtyckligt. Enligt avtalet ska det finnas ett genomtänkt lönesystem som ska stimulera de anställdas utveckling i arbetet och även bidra till att stärka företaget. Kriterier att ta hänsyn till kan vara ansvar i arbetet, erfarenhet, mångkunnighet, servicekänsla, kompetens och arbetsresultat.
Jämställdhet är också en faktor att ta hänsyn till i lokala förhandlingar, framhåller Handels avtalssekreterare John Haataja.
– Men om det förekommer ren lönediskriminering ska den justeras utanför potten, säger han.
Handels ordförande Lars-Anders Häggström råder alla medlemmar att engagera sig i de lokala löneförhandlingarna.
– Kontakta det lokala facket. Ställ krav och var med och diskutera: hur vill vi att pengarna ska fördelas?
När väl lönebeskedet med den nya lönen dimper ner i brevlådan återstår en viktig sak: kolla att du fått rätt lön!