Handels förbundsstyrelse kommer att föreslå förbundsrådet att säga ja till en inkomstförsäkring, den 25 maj. Förbundsordförande Lars-Anders Häggström tror är att en sådan försäkring i så fall kan bli verklighet under hösten 2007.
– Staten sviker, sänker a-kasseersättningen och strävar efter en låglönemarknad. Detta är vårt sätt att hålla lönerna uppe, säger han.
De som har en inkomst över 18 700 kronor får i dag inte 80 procent av lönen i a-kasseersättning. Inkomstförsäkringen ska täcka bortfallet. Försäkringen garanterar 80 procent av lönen i arbetslöshetsersättning för alla som tjänar upp till 34 000 kronor i månaden. Försäkringen gäller i max 100 dagar och för dem under 65 år.
I februari utredde LO förutsättningarna för en inkomstförsäkring gemensam för alla LO-förbund. Så blev det inte, utan varje förbund får var för sig bestämma om de vill ansluta sig till ett ramavtal med Folksam. Lars-Anders Häggström blev besviken över utfallet då han hellre hade sett en LO-gemensam försäkring. Han ansåg att ett stort försäkringskollektiv skulle sprida riskerna, sänka premien och göra att det inte skiljde om man bytte förbund.
– Vi eftersträvade en gemensam försäkring, så blev det inte. Men alternativet till det vi föreslår nu är att det inte skulle bli något alls. Då tycker jag faktiskt detta är bättre.
Medlemsavgiften skulle höjas med sju kronor för alla Handels medlemmar om samtliga skulle dela på finansieringen av inkomstförsäkringen. Men förslaget som ligger föreslår att bara de som omfattas av den, de som tjänar över 18 700 kronor, ska finansiera den. Deras medlemsavgift föreslås ska höjas med 16 kronor i månaden. I dagsläget handlar det om runt 48 700 medlemmar.
– Men det kommer att bli ett betydligt större antal som ligger över taket på 18 700 kronor efter vår avtalsrörelse. I princip alla som jobbar heltid.
Förbundsrådet kan besluta i övergripande frågor mellan kongresserna som hålls var femte år. Rådet består av alla avdelningars ordförande – med några extra ledamöter från Stockholm, Göteborg och Malmö – och förbundsstyrelsen.