Avtalet slöts på måndagseftermiddagen sedan båda parter sagt ja till medlarnas bud. Inför hotet om en strejk på onsdag accepterade Svensk Handel högre individgarantier än arbetsgivarna hade önskat. Varje tjänsteman är nu garanterad löneökningar på minst 410 kronor första året och minst 375 kronor år två och tre. Lägstalönen för en 20-åring höjs på tre år med 1 600 kronor till 14 300 kronor per månad.
– Vi har gjort bedömningen att detta avtal ger reallöneökningar, inte minst för våra lägst betalda medlemmar. Det är bara tråkigt att vi tvingas lägga ett sterjkvarsel och ta in medlare för att få villkor och löner som våra medlemmar kan leva av, säger HTF:s förhandlingschef Tommy Mases i en kommentar.
Avtalet får konsekvenser för förhandlingarna mellan Handels och KFO om lönerna för tjänstemän inom kooperationen, som startar på tisdagen.
Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren välkomnar HTF:s avtal av två anledningar.
– Det är skönt att slippa en konflikt på bland annat Ikeas och Icas lager som skulle ha påverkat våra medlemmar. Dessutom blir det lättare att förhandla om lönerna för våra tjänstemän när vi har HTF-avtalet att utgå ifrån, säger Tommy Tillgren.
Han anser att HTF har fått en hygglig uppgörelse, även om nivåerna ligger en bit under vad Handels begär för kooperationens tjänstemän. Handels kräver dessutom en starkare låglöneprofil och en större garanterad löneökning för varje individ.