Svensk Handel gick inte med på Handels krav att avskaffa kioskavtalet som gäller för omkring 500 anställda, framför allt i Pressbyrån. Det var främst Pressbyråns ägare Reitan Servicehandel som motsatte sig fackets önskan att tillämpa det vanliga detaljhandelsavtalet även för kiosker.
Av historiska skäl beräknas OB-tilläggen lite annorlunda i kioskavtalet, vilket ger de anställda en något lägre ersättning. Lönehöjningarna i det nya kioskavtalet som lösts i början av maj är dock desamma som i övriga detaljhandeln, det vill säga i genomsnitt 812 kronor per månad varje år i tre år.