Det treåriga avtalet som blev klart på onsdagen innehåller samma procentsatser som avtalet mellan HTF och Svensk Handel för privatanställda handelstjänstemän. Från 1 april i år höjs de kooperativa tjänstemännens löner med i snitt 3,8 procent och totalt på tre år med 10,2 procent. Löneutrymmet läggs i en pott som fördelas mellan de anställda, men varje individ är garanterad en viss miniminivå. Handels har lycktas förhandla fram en betydligt starkare låglöneprofil än i HTF:s avtal.
Den som har varit anställd i minst två år och som i dag tjänar under 20000 kronor i månaden garanteras i år en höjning på 650 kronor per månad, medan de som tjänar mer än 20000 kronor garanteras 375 kronor. De följande två åren garanteras de lägst avlönade 625 kronor per månad och de som tjänar lite mer garanteras 400 kronor.
– Det är ett kanonavtal! Vi har lyckats få till en satsning på de som tjänar under 20000 kronor, precis som i LO-samordningen. Det är 17 procent av tjänstemännen som i dag har så låga löner. De allra flesta av dem är kvinnor och många har lång erfarenhet, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.
Ingbritt Hellqvist på KF Stockholm som satt i Handels förhandlingsdelegation, är också nöjd.
– Den dubbla effekten av låglöne- och jämställdhetssatsning är sympatisk, solidarisk och väldigt, väldigt bra, säger Inger Hellqvist.
Hon medger att de som i dag har lite högre lön kan känna sig missnöjda med utfallet, men anser att det är rätt att de får stå tillbaka för de lågavlönade.
Även arbetsgivarna är nöjda med avtalet.
– Det är bra att vi kan erbjuda extra garantier till de lägst avlönade varav majoriteten är kvinnor, säger KFO:s vd Arne Mårtensson.
När avtalet för kooperativa butiker slöts varnade Arne Mårtensson för att den höga lönenivån skulle komma att leda till uppsägningar, men några sådana effekter tror han inte att tjänstemannaavtalet får.