När Coop butiken såldes erbjöds 7 av de fast anställda provanställningar i den nya butiken. De valde att säga upp sig från Coop och accepterade erbjudandet. Handels har nu stämt den nye ägaren till Arbetsdomstolen, AD, för att ha givit de 7 personerna provanställning när inget prövningsbehov fanns. Två av dessa personer blev uppsagda innan deras provanställningar gått ut. Provanställningarna är ett brott mot kollektivavtalet och skadeståndskraven uppgår till cirka 1,5 miljoner kronor. Ärendet ska upp i AD inom några veckor.