Avtalet för tjänstemän inom kooperationen står modell för flera andra tjänstemannaavtal. Men det är inte alla arbetsgivare som villigt kopierar avtalet.
Avtalsförhandlingarna med studieförbundet ABF om löner för administrativ personal och med Tidningsutgivarna för tjänstemän på några socialdemokratiska dagstidningar har ajournerats, avbrutits, för att återupptas senare. På tisdagen hade fortfarande inget avtal träffats i de förhandlingarna.
– Det handlar om fördelningen av pengarna. Vi vill ha samma låglöneprofil som i det kooperativa tjänstemannaavtalet, säger John Haataja, chef för Handels förhandlingsenhet.
Tjänstemännen i kooperativ handel fick löneökningar på 10,2 procent på tre år där de lägst avlönade garanteras 1900 kronors höjning.
I förhandlingarna med Tidningsutgivarna förhandlar Handels tillsammans med fackförbundet HTF, som organiserar tjänstemän på de flesta svenska dagstidningar.