Det var för ett år sedan som Handels kongress beslutade att förbundet ska satsa mer på information och kommunikation och att synas bättre i den allmänna debatten. Tjänsten som kommunikationschef är en följd av detta.
– En viktig uppgift för mig blir att se till att Handels blir bättre på att kommunicera ut sitt budskap. Och där vet jag att det är viktigt att man utgår från mottagaren. Om vi vill vara en part som folk lyssnar till måste vi bli mer moderna i vårt språkbruk.
– Man måste tänka på att inte bara jobba med själva budskapet. Minst lika viktigt är att jobba med vilka effekter man vill att budskapet ska få hos mottagaren.
Det första Judit Hadnagy tar itu med blir att forma en stomme till kommunikationsstrategi för förbundet och att bilda en strategisk informationsenhet, som utöver henne själv består av tre medarbetare.
Facket i allmänhet har haft det motigt den senaste tiden, dels på grund av de nya regler som lett till medlemstapp i alla förbund. Dels på grund av dålig publicitet i massmedia, nu senast i samband med Hotell & Restaurang och salladsbaren. Om sånt händer gäller det att ha klart för sig hur man ska agera:
– Direkt när man får negativa rubriker måste man sätta sig ner och tänka kriskommunikation. Om man tar tag i frågorna på ett klokt sätt ska det inte behöva skena iväg och leda till ytterligare dålig publicitet, anser Judit Hadnagy.
Judit Hadnagy har arbetat i 20 år som journalist, de senaste 7,5 åren som pressekretare. Sedan det blev klart att Arbetslivsinstitutet ska läggas ned har hon vidareutbildat sig i marknadskommunikation på Berghs School of Communication.