Tidningsutgivarna (TU) har erbjudit löneökningar på 10,2 procent på tre år, precis som i de avtal som tjänstemän i både privat och kooperativ handel redan har tecknat. Striden med TU står om en låglönesatsning i form av stora individgarantier för de lägst avlönade.
Handels och HTF som samförhandlat gentemot Tidningsutgivarna, vill ha samma tydliga låglöneprofil som i Handels avtal för tjänstemän i kooperativ handel. Där garanteras de som idag tjänar under 20000 kronor i månaden löneökningar på 1900 kronor på tre år, vilket är mer än HTF förhandlat fram för tjänstemän i privat handel. Ändå var det HTF och inte Handels som valde att stranda förhandlingarna på onsdagen, med hänvisning till alltför låga individgarantier. Handels och TU har ajournerat förhandlingarna med syfte att återuppta dem nästa vecka.
HTF:s förbundsstyrelse möts på tisdag för att ta ställning till hur förbundet ska gå vidare. Det kan bli aktuellt att varsla om konflikt, uppger HTF:s förhandlare Ulla Lennertun. Hon är besviken över att inte också Handels valt att stranda förhandlingarna.
– Vi är inte glada över det beslutet. Vi hade hoppats på draghjälp från Handels och att vi kunde gå fram enat, säger Ulla Lennertun till Handelsnytt.
Handels förhandlare Johnny Håkansson vill inte kommentera vare sig Handels eller HTF:s ställningstagande i förhandlingarna.
– Vi nådde inte ända fram i förhandlingarna. Det finns ett antal knäckfrågor men jag vill inte gå in på dem som läget är nu, säger Johnny Håkansson.
Tidningsutgivarnas förhandlingschef Björn Svensson anser att HTF:s krav är oförenligt med gällande lönesystem som bygger på individuella och differentierade löner.
– Det är märkligt att HTF strandar förhandlingarna när inte alla frågor är färdigdiskuterade, säger Björn Svensson i ett pressmeddelande.
HTF organiserar tjänstemän på majoriteten av de svenska dagstidningarna, medan Handels representerar kollegerna på några socialdemokratiska tidningar.