En ovanligt lyckad satsning på medlemsutbildning i Dalarna belönades med årets idéstipendium på 7 000 kronor vid centrala ungdomskommitténs vårträff i Ängelholm i slutet av maj. Den lokala ungdomskommittén (luk) i Handels avdelning 13 Borlänge lockade 50 medlemmar att gå kursen, och hela 30 av dem gick vidare till nästa steg i utbildningen.
– Det var ett bra sätt att engagera ungdomar. Det är viktigt att facket syns och att man försöker få med så många som möjligt, säger Lina Swan, ordförande i Dalarnas luk.
Vid årets vårträff för Handels ungdomskommittéer diskuterades främst regeringens politik och årets avtalsrörelse ur ett ungdomsperspektiv.
– Det var viktigt för ungdomar att minimilönerna höjdes i avtalet. Vi unga i facket måste slå vakt mot alla regeringsförslag som innebär försämringar för ungdomar på arbetsmarknaden, säger centrala ungdomskommitténs ordförande Lars Nyander.
Tre nya ledamöter valdes in i Centrala ungdomskommittén: Mats Törnblom (region Mälardalen), Ulrika Nilsson (region Stockholm) och Tobias Hagström (region Norr). Kvar sedan tidigare är Oscar Englund (Öst), Jenni Tervo (Väst), Lina Swan (Mitt) och Lars Nyander (Syd).