– Det är oerhört bra att vi hade förmåga att ta det här beslutet, men trist att vi behövde lägga det, sa Handels ordförande Lars-Anders Häggström när beslutet var fattat.

Den obligatoriska inkomstförsäkringen innebär att medlemmar med en lön över 18 700 kronor får 80 procent av sin lön i ersättning om de skulle bli arbetslösa. Försäkringen har ett tak på 34 000 kronor. Det innebär att den som tjänar mer än så får 80 procent i ersättning upp till 34 000 kronor.
Den förhöjda a-kasseersättningen betalas ut i max 100 dagar och för att kvalificera sig måste man ha varit medlem oavbrutet i 12 månader. Om man fått ersättning en period kan man få det även nästa gång man blir arbetslös. Förutsättningen är då att man har arbetat i 18 månader och hela tiden varit medlem i Handels.

Allt fler medlemmar omfattas
Ungefär 45 procent av dem som är yrkesaktiva medlemmar idag kommer att omfattas av försäkringen i och med att de har en inkomst över taket på 18 700 kronor i månaden. Med de löneavtal som Handels nyligen har slutit för detaljhandeln och kooperationen kommer lönerna att öka, vilket innebär att många fler medlemmar att ligga över taket när det har gått några år.
Kostnaden för inkomstförsäkringen blir cirka 16 kronor i månaden för de medlemmar som berörs, vilket läggs ovanpå den vanliga avgiften till Handels. Eftersom försäkringen är obligatorisk går det inte att avsäga sig den och låta bli att betala. Den som bara är medlem i Handels a-kassa omfattas inte av inkomstförsäkringen.

Beslutet om inkomstförsäkring togs den 26 maj av Handels förbundsråd, som kan fatta beslut i principiellt viktiga frågor mellan förbundets kongresser. Förbundsstyrelsen ska nu slutföra förhandlingarna med Folksam som ska administrera försäkringen. Bland annat måste parterna komma överens om hur lång tid man ska teckna avtal för. Avtalsperioden måste vara ganska kort. Om regeringen försämrar a-kasseersättningen ytterligare kan det ju bli för kostsamt för Handels att garantera en ersättning om 80 procent av lönen.

Förhoppningen är att avtalet ska vara helt utformat senast i augusti och att försäkringen kan börja gälla strax därefter. Allra senast räknar man med att försäkringen ska vara igång från januari 2008.

Argument vid medlemsvärvning
Vägen till en obligatorisk inkomstförsäkring för Handels medlemmar har dock inte varit enkel.
– Vi har två tydliga ståndpunkter: För det första att vi inte ska ta över samhällets uppgifter. För det andra att om nu inte samhället tar sitt ansvar, medlemmarna drabbas och vi måste göra något, då ska det vara gemensamt och lika för alla, sa Lars-Anders Häggström till förbundsrådet när frågan var uppe där.
Att frågan alls kommit upp beror på den nya regeringens stora förändringar av villkoren för a-kassan. Sedan avgifterna till a-kassan har höjts kraftigt på grund av regeringens beslut har alla förbund tappat medlemmar, för Handels handlar det om 10 000 färre medlemmar. Inkomstförsäkringen är ett sätt att skydda medlemmarna mot inkomstförluster vid arbetslöshet. Men minst lika viktigt är att ge det fackliga medlemskapet ett högre värde.
– Jag tycker att den här försäkringen ger valuta för pengarna. Att man kan få medlemmar att stanna kvar och att man kan använda den som argument när man värvar nya, konstaterade en av förbundsrådets medlemmar i diskussionen när beslutet skulle fattas.

Handels försökte till en början att få alla LO-förbund att dela på försäkringen. Så blev det inte, varje förbund beslutar för sig. Flera förbund utöver Handels kommer att införa inkomstförsäkring, tex Livsmedelsarbetareförbundet – som var först ut att fatta beslut – Transport och Kommunal. IF Metall har deklarerat att de inte kommer att införa inkomstförsäkring.