I nästan alla europeiska länder är fackföreningsrörelsen tillbakapressad och brottas med sjunkande medlemstal. En huvudfråga på Europafackets kongress i Sevilla förra veckan var därför hur man ska kunna vända utvecklingen och locka fler medlemmar till facket.
– Det finns en oerhört stor samsyn kring vikten av att organisera fler medlemmar. Men det är en sak att stå på kongressen och vara överens, nu gäller det att alla går hem och gör hemläxan. Jag tror det betyder mycket att Wanja blivit ordförande. Hon kommer att följa upp det här och se till att EFS ger stöd till organisationskampanjer, säger Lars-Anders Häggström.
Europas fackliga centralorganisation (EFS) består av 81 nationella centralorganisationer från 36 länder och företräder omkring 60 miljoner medlemmar. På kongressen i Sevilla 21- 24 maj enades delegaterna om en plan för de kommande fyra åren.
Varför är denna tillställning viktig för Handels medlemmar?
– Framför allt för att vi måste skapa ökad förståelse för varandras sätt att se på saker och ting. Internationellt fackligt arbete blir viktigare och viktigare. De som först uttryckte detta sa: ”Arbetare i alla länder förenen eder”. Det har vi ännu inte lyckats med. Det är viktigt att vi gör det nu.
En fråga där synsätten skiljer sig åt och som orsakade debatt på kongressen gäller minimilönerna. I länder där facket är svagare än i Sverige kräver man lagstadgade minimilöner. Men flera nordiska talare invände mot den metoden och krävde respekt för vår modell att reglera alla löner i kollektivavtal.
– Vi var lite rädda för att få en diskussion om gemensamma minimilöner i hela Europa, men det blev inte så. Det viktiga var att alla var överens om att minimilöner är oerhört viktiga, sedan ska metoden att reglera dem kunna variera mellan länderna.
– Vårt budskap till kamraterna i Europa är att det går att lyfta minimilönerna avtalsvägen. Det är inget man behöver ha politiker till. Men jag kan också ha förståelse för att man i andra länder är så hårt pressade att man inte klarar det utan lagstiftning, säger Lars-Anders Häggström.
För Handels del får Europafackets beslut att satsa på höjda minimilöner ingen omedelbar effekt. Förbundet har sedan länge satsat på detta och har höga lägstlöner i förhållande till andra branscher.
– Men vi vill vara solidariska med dem som har det sämre. Och om det blir en press nedåt på lönerna i Europa kommer vi otvetydigt att utsättas för det också, säger Lars-Anders Häggström.
Prostitution en kongressfråga
En tredje viktig kongressfråga utöver medlemsrekrytering och minimilöner var jämställdhet. Lars-Anders Häggström noterar att många europeiska kolleger ligger långt efter Sverige. I Europafacket hanteras till exempel jämställdhetsfrågorna av en ”kvinnokommitté”, som enbart består av kvinnor. Nitton organisationer hade inte en enda kvinnlig delegat med på kongressen.
Dessutom tvingades LO:s andre vice ordförande Ulla Lindqvist att ge sig in i debatten för att stoppa ett förslag om att facket ska organisera prostituerade. Förslaget röstades ner, men Lars-Anders Häggström säger:
– Det är helt absurt att det kommer upp ett sådant förslag. Då har inte jämställdheten kommit speciellt långt.