LO:s andre vice ordförande Ulla Lindqvist var självkritisk när hon presenterade LO:s valanalys på onsdagen.
– Vi borde varit bättre på att visa skillnader i politiken. Framför allt var det för lite politiska samtal på arbetsplatserna, sa Ulla Lindqvist.
Hon vill stärka banden mellan fackklubbarna och socialdemokratin på lokal nivå.

Handels förbundssekreterare Gustaf Holmlund, som deltagit i valanalysen, håller med men har förståelse för att det går trögt.
– Många fackliga företrädare känner sig inte bekväma i rollen som förmedlare av politiska budskap. Det måste man ha respekt för. Det gäller att hitta former för att föra samtal om politiska frågor på ett naturligt sätt.

LO kritiserar socialdemokraterna för politikens innehåll på ett par punkter: Arbetsmarknadspolitiken fungerade dåligt och partiet visade stor uppgivenhet inför utslagningen från arbetslivet. Borgerlighetens tal om sänkta ersättningsnivåer möttes inte av några konstruktiva förslag från socialdemokratin om hur man ska få människor åter i arbete.

Enligt valanalysen var en av de främsta orsakerna till valförlusten att många tjänstemän gick över till borgerligheten. Sverigedemokraternas frammarsch och vänsterns splittring är andra faktorer som lyfts fram.

Av LO:s medlemmar röstade 59 procent på socialdemokraterna 2006, enligt SVT:s valundersökning. Det är drygt 3 procentenheter lägre än 2002. Moderaterna mer än fördubblade sitt stöd i LO-grupperna till 10,4 procent. Sverigedemokraterna lockade 4,1 procent av LO-väljarna.

Läs mer: LO:s valanalys