Handels medlemstal har minskat med 7 600 personer under årets fyra första månader och var den 1 maj 162 400. Bland medlemmar i yrkesaktiv ålder är tappet över 8 600 personer, eller nästan 6 procent. Sifforna för maj, som redovisas nästa vecka, lär inte vara mer uppmuntrande.
– Vi värvar nästan lika många nya medlemmar som tidigare år, men det är för många som lämnar förbundet. Hålet i påsen är för stort, säger Handels första vice ordförande Susanna Gideonsson.

Nu vidtar förbundet en rad åtgärder för att vända utvecklingen. En av dem siktar in sig på de medlemmar som lämnat fackförbundet. Dessa ska bearbetas med telefonsamtal och arbetsplatsbesök. Alla förtroendevalda och anställda i Handels får en bonus på 300 kronor för varje person som värvas tillbaka.

Förbundet har noterat att medlemstappet är större i gruppen som betalar sin medlemsavgift via postgiro än bland dem som får avgiften dragen automatiskt via autogiro. Fördyringen som beror på regeringens höjning av a-kasseavgiften svider måhända mer för den som själv aktivt varje månad måste göra inbetalningen. Handels lockar därför med två biobiljetter till alla medlemmar som byter till autogirobetalning. I dag är det närmare 100 000 medlemmar som inte har autogiro.

Den som slutat betala avgiften blir normalt utesluten ur förbundet efter några månader. Handels har bestämt att gå mer varsamt fram och försöka få även dessa att stanna kvar i förbundet. Den som kommit efter med betalningen av medlemsavgiften kan få en avbetalningsplan på ända upp till 24 månader.
– Vi tror att det är många som tvekade att betala när de fick inbetalningskortet i januari, men som sympatiserar med facket och inte riktigt har tagit ställning för att gå ur. Dem vill vi ge en möjlighet att vara kvar, säger Susanna Gideonsson.

Hon ser allvarligt på den vikande medlemsutvecklingen.
– Vi förlorar i facklig styrka om vi blir färre. Vi måste prova alla metoder för att vända trenden.
Förbundsledningen försöker göra det mer attraktivt att vara medlem i facket. Ett sätt att höja medlemskapets värde är införandet av en tilläggsförsäkring som komplement till a-kassan.

Läs mer: Handels medlemmar får inkomstförsäkring