Socialnämndens majoritet tog dock viss hänsyn till Handels farhågor om att alkoholservering i restaurangen kan öka risken för hot och våld på stormarknaden. Nämnden kräver att när en gäst har serverats alkohol ska det alltid finnas personal ute i restauranglokalen, det vill säga inte bara bakom disken. Och öl och vin får inte tillhandahållas genom självservering utan gästen måste beställa den av personalen.
Inför beslutet om serveringstillstånd lät socialnämnden i Borlänge Handels yttra sig. Facket ville inte tillåta alkoholservering. Enligt Coop har tolv av femton restauranger i Coop Forum-kedjan sedan tidigare tillstånd att servera öl och vin.
Tidigare artikel: Handels säger nej till vin på Coop