I en intervju med Handelsnytt på fredagen utvecklar socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin det löfte om en heltidslag som hon gav i ett tal på Kommunals kongress på torsdagen.
– Det pratas ofta om kommun- och landstingsanställda, men bredvid dem finns Handels tjejer. Arbetsgivarna har i sitt motstånd hävdat att de kan lösa problemet själva, men det gör de aldrig. Det är tydligt att bara lagstiftning kan lösa frågan, säger Mona Sahlin.

Exakt hur en sådan lag ska utformas kan hon inte svara på, men det finns en skiss att utgå ifrån.
– När vi satt i regeringsställning hade vi ett förslag nästan framme som gick ut på att deltidsanställda ska ha rätt till mer tid när det uppstår möjlighet, säger hon men betonar att ett framtida regeringsförslag kommer att gå ut på att garantera just heltid till alla som vill.
Handelsarbetsgivarnas invändningar om att en heltidslag skulle vara förödande för handeln avfärdar Mona Sahlin.
– Vi pratar om dem som jobbar ofrivillig deltid. Hälften av alla deltidsanställda vill ha det så. I avtalsrörelsen tyckte jag att det verkade som om arbetsgivarna börjat inse att man måste erbjuda rimliga arbetsvillkor för att få personal.

Hon välkomnar den inriktning på jämställda löner som årets avtalsrörelse fått i spåren av Handels första avtal i mars. För att ytterligare öka jämställdheten på arbetsmarknaden måste män ta större ansvar för hem och barn, anser hon. Som ordförande vill hon driva opinion inom sitt parti att öka kvoteringen inom föräldraförsäkringen.
– Vi fastnar ofta i systemdiskussioner och tekniska lösningar. Men själv är jag rätt förtjust i en tredelning där mamman och pappan får varsin tredjedel och resten kan fördelas fritt.

Mona Sahlin är påtagligt skakad av nyheten om förre Handelsordföranden Kenth Petterssons plötsliga död. Det var Sahlin som utsåg Kenth Pettersson till generaldirektör för nuvarande Arbetsmiljöverket. Innan dess hade de två under 90-talet haft många intensiva debatter, bland annat i EU-frågan.
– Det finns få så engagerande människor som Kenth. Vi hade ofta olika åsikter, men vi var lika i det att vi älskade debatter.

En längre intervju med Mona Sahlin – den första med en fackförbundstidning sedan hon utsågs till partiledare – publiceras i nästa nummer av Handelsnytt.