Sedan år 2005 är nationaldagen en röd dag istället för annandag pingst. Efter årets avtalsrörelse innehåller Handels samtliga avtal kompledighet för att nationaldagen som är en ”rörlig helgdag”, och därmed kan infalla lördag och söndag, har ersatt annandag pingst som alltid var en måndag.
– När nationaldagen infaller en lördag eller söndag får man ta ut det man förlorar i ledighet, som om den hade legat på en vardag, säger Handels avtalssekreterare John Haataja.
Nationaldagen infaller på en lördag om två år, och om tre år är det en söndag. Ob-ersättningen är som på en söndag alla gånger.
I kooperationens två butiksavtal står att man får byta ut ledighet på julafton mot en valfri kulturell högtid. Detsamma gäller inte för nationaldagen. Så norrmännen som vill fira 17 maj får ta ledigt på sin nationaldag.
Som avtalssekreterare har du betald ledighet. Hur ska du fira dagen?
– Blir det fint väder ska jag fixa terrassen. Jag är inte så traditionsbunden, säger John Haataja.