Från 1 april i år höjs lönerna med i snitt 717 kronor i månaden, varav varje medarbetare är garanterad 430 kronor och resten fördelas via en lokal pott. Lageravtalet med Mia gäller drygt 500 Handelsmedlemmar medan fryshusavtalet som tecknats med Almega Tjänsteföretagen berör knappt 300 medlemmar. I båda dessa fall har parterna tillsatt arbetsgrupper som ska se över avtalets skrivningar om ackords- och skiftarbete.