103 kvinnor anställda i butiksområdet anmälde arbetsolycksfall på grund av hot och våld under 2004 och 2005, visar Afa:s statistik. Vård och omsorgspersonal stod för de flesta antalet arbetsolycksfall på grund av hot och våld, med 335 anmälda fall. För lärare var siffran 46 fall och för förskollärare och fritidspedagoger 26 fall.
Det är svårt att jämföra med den statistik som Afa presenterade förra året, eftersom kvinnor och män inte särredovisades då. Och dessutom hade man då tagit fram statistik över arbetsolycksfall för olika yrkesgrupper vid rån, vilket inte skett denna gång. Men det är ändå klart att antalet arbetsolycksfall på grund av hot, våld och rån har ökat.
– I början av 1990-talet låg andelen arbetsolycksfall bland försäljare i detaljhandeln runt 3 procent, nu ligger den på cirka 10-11 procent av alla arbetsolycksfall inom gruppen, säger Mikael Forsblom, analytiker på Afa Försäkring.
När det gäller skadeorsaker bland kvinnor i gruppen 25 till 34 år är hot, våld och rån en vanlig orsak till arbetsolycksfallen. Drygt 30 procent av alla arbetsolycksfall i den åldersgruppen bland kvinnor beror på hot, våld och rån. Att det handlar om kvinnor i handeln är ganska givet, anser Afas analytiker, eftersom det finns förhållandevis många unga kvinnor i handeln, jämfört med andra områden. I gruppen kvinnor mellan 45 och 54 år är motsvarande siffra knappt 20 procent.
Just hot, våld och rån som orsak till arbetsolycksfall är sådant som troligen kommer att öka, i takt med att branscherna förändras.
– Man kan ju se att hot, våld och rån-problematiken har ökat med till exempel 7-eleven som har öppet i princip dygnet runt, kommenterar Michel Normark, enhetschef på Afa.
För övrigt visar Afas statistik att antalet arbetsolycksfall är relativt konstant och att de flesta olycksfallen som leder till arbetsskador och långvarig sjukdom finns i trä- och metallindustrin. När det gäller risken att råka ut för sjukdomar och olyckor i arbetet som leder till arbetsskador i allmänhet har anställda inom detaljhandeln en låg risk jämfört med andra yrkesgrupper.