HTF:s och Handels enade front i förhandlingarna med Tidningsutgivarna (TU) sprack den 23 maj då HTF strandade förhandlingarna med hänvisning till en för liten låglöneprofil, medan Handels valde att fortsätta förhandla. Något konfliktvarsel har inte kommit från HTF. Vid kansliöverläggningar, det vill säga samtal som inte är formella förhandlingar, på tisdagen fick HTF ett nytt förslag från Tidningsutgivarna.
– Vi ska räkna på det och presentera det för vår delegation efter midsommar. Vår inriktning är att återuppta förhandlingarna i slutet av augusti, säger HTF:s förhandlare Ulla Lennertun.
Knäckfrågan gäller en låglönegaranti för anställda som tjänar mindre än 20 000 kronor i månaden, enligt den modell som Handels fått i avtalet för tjänstemän i kooperativ handel.

Handels fortsatte förhandlingarna med TU efter HTF:s strandning men har nu ajournerat sig i avvaktan på att den låsta situationen för det större tjänstemannafacket ska lösas upp. Ulla Lennertun ser gärna att Handels och HTF åter förhandlar tillsammans efter sommaren. Handels förhandlare Johnny Håkansson är försiktigt positiv, men vill inte säga något bestämt.
– Det beror på vad förslaget från TU till HTF innehåller. Jag får diskutera med dem och med min delegation innan vi bestämmer hur vi ska gå vidare, säger Johnny Håkansson.
TU:s förhandlingschef Björn Svensson säger att förhandlingarna med Handels har kommit längre än de med HTF i och med att TU och Handels är överens om en rad allmänna villkor.
– Det är upp till Handels och HTF om de vill fortsätta att förhandla tillsammans eller separat. Men i vilket fall som helst händer inget före augusti, säger Björn Svensson.
HTF organiserar tjänstemän på de flesta svenska dagstidningar. Handels förhandlar för 120 medlemmar på fem socialdemokratiska tidningar.

Tidigare artikel: Facken splittrade i tidningsförhandlingar