Handels är ett av sju fackförbund som organiserar de 21 000 anställda på Samhall, det statliga bolag som erbjuder jobb till personer med arbetshandikapp. De sju fackens avtal med arbetsgivarparten blev klart natten till onsdagen.
Avtalet löper 39 månader från 1 april 2007 till 30 juni 2010. Lönerna höjs med 600 kronor i månaden första året och med 700 kronor de två följande åren. De flesta anställda får också ett tillägg på 250 kronor. Grundlönen på Samhall är i dag 15 300 kronor i månaden.
– Ett jättebra avtal med ovanligt stora påslag som alla anställda får del av tack vare att det inte finns några potter för individuell fördelning, säger Handels ombudsman Perolof Stenljung.
Förra året införde Samhall ett nytt lönesystem som väckt fackligt missnöje och varit en tvistefråga i årets avtalsförhandlingar. Parterna har enats om att tillsätta gemensamma arbetsgrupper som ska se över kriterierna för inplacering i olika lönenivåer.