Handels och arbetsgivarparten Svensk Handel enades om att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över möjligheten att inlemma postorderavtalet i partihandelsavtalet år 2010. Eventuellt införs då ett supplement i avtalet för att reglera specifika förhållanden som rör postorderbranschen.