Beslutet tas av Handels förbundsråd i november. Den nya avdelningen får sitt säte i Västerås men förelås ha kvar ett kontor även i Eskilstuna.
– Syftet är att uppnå samordningsvinster så att vi får mer resurser att vara ute hos medlemmarna, säger Gunnel Hedlund, försteombudsman i Västerås.
Sammanslagningen ligger i linje med Handels strukturplan från 2005, som anger att det ska gå minst 1500 medlemmar på varje ombudsman och att ingen avdelning ska ha mindre än två ombudsmän. Enligt planen bör samgående ske även mellan avdelningarna 15 Visby och 20 Stockholm, samt mellan 28 Luleå och 30 Malmberget. För närvarande har Handels 25 avdelningar.