I dag, onsdag, är konferensens sista dag av tre. Stellan Johnsson och Annette Ohrling Ljunggren är två av 32 deltagare från hela Sverige, de flesta förtroendevalda. Kravet på konferensdeltagarna var att de skulle vara nytänkare som inte ”bara säger rätt saker eller varit med hur länge som helst”, säger Lars Jönsson, chef på Handels verksamhetsenhet.
– Vår ena utmaning är att fånga nya medlemmar. Den andra är att behålla de vi redan har rekryterat. En tydlig trend sedan tio år är att framförallt de under 30 år väljer bort facket. Det måste vara något fel på vårt språk, uttryckssätt och metoder som gör att folk väljer bort oss, säger Lars Jönsson.
Stellan Johnsson är lagerarbetare på DSV i Norrköping. Han tycker att den viktigaste förutsättningen för att värva medlemmar är att de förtroendevalda får hjälp och stöd att våga utnyttja den fackliga tid de har rätt till.
– Idag tar bara de större klubbarna den tiden, inte småbutiker. Det handlar om tidsbrist, man känner sig besvärlig, det blir lite ”smita undan-attityd”. Men tar vi vår fackliga tid, får vi tid att värva medlemmar, säger Stellan Johnsson.
Handels Linköpingsavdelning har som vana att vara ute i butiker tre-fyra dagar i veckan för att prata med medlemmar och möjliga medlemmar. Annette Ohrling Ljunggren är projektanställd på avdelningen, men jobbar annars i butiken Mexx. Hon menar att uppsökeriet är en väg till framgång.
– Medlemmarna ska inte bara komma till oss, vi ska komma till dem. Vi behöver vara ute mer i skolor också. Men ta inte med en inträdesansökan första gången. Det måste få ta tid, säger Annette Ohrling Ljunggren.
Hon betonar vikten av att utbilda alla medlemmar – ”ungdomar har inte med sig något från skolan, det är sorgligt” – att starta fadderverksamhet och att vara där ungdomar är, till exempel på rockfester. Hon nämner en idé från en annan deltagare – dela ut korv som det står Handels på.
Idékonferensen ska utmynna i förslag på verksamhet och förändring. Idéerna kommer att bearbetas i en arbetsgrupp med bland andra fyra deltagare från konferensen – Rickard Engborg, Umeå, Malin Risberg, Norrköping, Margareta Petersson, Malmö, och Helene Svensson, Eskilstuna.