– Det har varit avtalsrörelse, fler medlemmar har begärt avtal och vi har en ny avtalspolicy. Jag skriver på avtal i mängder. Det tar x antal timmar för mig, säger John Haataja.
På grund av en ändring i registreringen av nyupprättade kollektivavtal är siffran på runt 2 100 nytecknade avtal under 1 januari 2007 – 31 maj 2007 inte jämförbar med tidigare års siffror.
1 januari 2006 inledde Handels en kollektivavtalskampanj och fick en ny avtalspolicy. Målet är avtal på alla arbetsplatser inom Handels avtalsområde. I första hand där förbundet har medlemmar, i andra hand där det finns anställda.
Antal annullerade, återkallade, avtalsförslag som legat ute hos olika arbetsgivare utan åtgärd uppgick under perioden 1 februari 2006 – 30 april 2006 till 86 stycken. Samma period 2007 var antalet 254. I ett av fallen drogs en utbruten strejk tillbaka efter att det framkommit att de anställda och arbetsgivaren var familjemedlemmar. Det har funnits flera anledningar till att häva avtalsförslagen – att inga anställda funnits kvar, förslaget rörde fel avtalsområde eller att företaget gått i konkurs. Varför talet över annulleringar är så pass mycket högre år 2007 beror på att man inte fick annullera avtal förrän i år. De återkallade avtalen 2006 berodde troligen enbart på konkurser.