Ett tjugotal aktiva och före detta franchisetagare inom 7-eleven håller på att bilda en förening som vill få kedjans ägare Reitan Servicehandel att ändra villkoren i franchiseavtalen.
– Vi vill att en domstol prövar om avtalen är skäliga, säger Cornery Lukic.
Han slutade som franchisetagare 2005 men tvistar fortfarande med Reitan om ekonomin.
Birgitta Högstedt, affärsjurist och expert på avtalsrätt, är ombud för ett antal franchisetagare. Hon pekar på en rad punkter i 7-elevens franchiseavtal som enligt henne är olagliga eller oskäliga:

En köpman har ingen insyn i sin egen bokföring, som helt sköts av Reitan Servicehandel. Det är nästan omöjligt att upprätta en redovisning för en enskild butik, eftersom pengar från många olika butiker går in på samma konto.
Trots att köpmannen har eget aktiebolag har han eller hon enligt avtalet inte rätt att utse bolagets revisor – det gör Reitan. Detta strider mot aktiebolagslagen.
Reitan beräknar svinn i bolaget på felaktiga grunder. Därigenom kan köpmän felaktigt sättas i skuld till Reitan på stora belopp utan rimlig chans att kontrollera uppgifterna.
Ett fall som Birgitta Högstedt har kontrollerat handlar om en franchisetagare som försatts i konkurs med skulder till Reitan Servicehandel på 700 000 kronor för påstått svinn.
– Svinnet är beräknat på en fiktiv bruttovinst som är högre än den verkliga bruttovinsten. Mina beräkningar visar att det verkliga svinnet bara är 30 000 kronor. Jag ska lämna bevis för detta till tingsrätten, säger Birgitta Högstedt.
Om en köpmans aktiebolag går i konkurs blir han personligen betalningsskyldig till Reitan eftersom varje franchisetagare har gått i borgen för sitt bolag. Med den höga franchiseavgift som Reitan tar ut har många köpmän haft svårt att få sin butik lönsam.
Birgitta Högstedt har bett Skatteverket granska hur redovisningen sköts inom 7-eleven.

Madeleine Granath, personalchef på Reitan Servicehandel, tillbakavisar kritiken.
– Varje köpman har tillgång till sin bokföring 24 timmar om dygnet. Man kan välja vilken revisor man vill, men vi har samarbetsavtal med en stor revisionsbyrå, säger Madeleine Granath.
Hon vill inte kommentera enskilda fall som prövas rättsligt, men säger att svinn beräknas på ett sätt som går att kontrollera. Lönsamhetsproblem har funnits tidigare, men den företagsledning som tillträdde 2005 har utvecklat affärskonceptet och satsat på franchisetagarna, säger Madeleine Granath.

Fotnot: Under våren har ett antal köpmän fått nya franchiseavtal i enlighet med uppgörelsen mellan Handels och Reitan Servicehandel om att erbjuda de anställda kollektivavtal.