Avtalet gäller från den 1 juni och ger på tre år löneökningar på 10,2 procent, eller minst 2 130 kronor. Minimilönen för en nyanställd blir i år 15 270 kronor. När en anställd i ett bemanningsföretag är uthyrd får han eller hon en lön som motsvarar genomsnittslönen på det inhyrande företaget. Den som exempelvis är uthyrd till ett partihandelsföretag ska därmed ha arbetsplatsens genomsnittslön enligt partihandelsavtalet.
Facket och arbetsgivaren kom i årets avtal överens om att stärka den lokala fackliga verksamheten i företagen. Nyanställda ska få facklig information på arbetstid och personalen ska få regelbundna besök av en facklig representant.