Vissa företag släpper ordet fritt när det gäller vardagliga ting om arbetet, medan andra butiksanställda helst inte ska yppa ett ord om något.
Axfoods presschef Ingmar Kroon säger att de skiljer på uttalanden å butikens eller företagets vägnar, och på de uttalanden som görs som anställd och privatperson eller som fackligt aktiv.
– I rollen som medlem i facket måste man få uttala sig i frågor av facklig karaktär. Och som anställd får man uttala sig om vad man själv tycker, inte om vad företaget tycker. Det gör utsedda talesmän, i butik är det butikschefen. Är man på jobbet och det kommer en journalist svarar man inte på frågor utan går till chefen först. Reglerna är hårdare då vi är ett börsbolag.
Om en butiksanställd på H&M tillfrågas av media rekommenderas hon eller han att hänvisa till företagets presskontakter.
– De som jobbar i butik har till uppgift att ta hand om kunderna, inte media. Företaget är stort och för att vi ska kunna ge korrekt information har vi pressansvariga och talespersoner med detaljkunskap. I butik har man inte det. De som jobbar där vet vad som händer just hos dem, men vi vill prata H&M – inte specifika butiker, säger informatör Håcan Andersson.
Coop vill att de anställda kontaktar den centrala informationsavdelningen före ett uttalande. Det handlar inte om kontroll utan om att ge stöd, menar informationschefen Magnus Frisk på Coop Sverige.
– Alla har rätt att uttala sig – det är en demokratisk rättighet. Coop har talespersoner, men skulle en journalist ringa direkt till en butik har de anställda rätt att uttala sig. Samtidigt har de mycket andra arbetsuppgifter, det är inget viktigt för dem. De har också ett ansvar att inte prata företagshemligheter – frihet under ansvar.
Siba ska alla presskontakter gå via den centrala informationsavdelningen. Men om det handlar om kritik av företaget är det uteslutande informationsavdelningen som får ta hand om alla frågorna.
– När någon utanför informationsavdelningen ska uttala sig förs samtal mellan medarbetaren och informationschefen först. Det är inte för att undanhålla något, utan för att det ska gå ut korrekt information, säger informations- och pressansvarig Sara Widman.
Stadium har presstalesmän för frågor som rör koncernen i ett större perspektiv, till exempel etableringsfrågor. Medan de butiksanställda får svara på frågor som rör den enskilda butiken.
– Vissa frågor kan de bara inte svara på, de har inte hela perspektivet. Om de ska prata med media brukar vi ha en dialog före. Det handlar absolut inte om att dölja något utan om att förbereda dem, säger presskontakt Sussi Calås-Jonsson.
”Kritik är inget vi förbjuder”, säger hon.
– Det är upp till var och en. Men vi ser hellre att man pratar med sin chef innan man går till pressen.
Ica skiljer på uttalanden som görs i företagets namn, och på uttalanden som görs som anställd, till exempel om arbetssituationen i butiken.
– I det senare fallet har vi inga regleringar. Då företräder man sig själv, det är självklart helt öppet. Men när man talar för Icas räkning har vi talespersoner, den som kan en fråga bäst ska svara på den, säger Ica AB:s presschef Björn Olsson.
Ikea får de anställda uttala sig ”om det som är relevant för dem och som de kan ha en uppfattning om, till exempel heminredning” enligt företagets presskontakt Eva Stål. Ikea har också tränade talespersoner. Eva Stål vill veta i förväg om en anställd ska vara med i media för att kolla om personen är beredd och för att försäkra sig om att det är rätt person som uttalar sig.