Avsättningen till pension höjs stegvis under fem år från 3,5 till 4,5 procent av lönesumman. För inkomster över 28700 kr/mån avsätts 30 procent. Samtidigt höjs åldersgränsen för inbetalning av pension från 21 till 25 år. När reformen är helt genomförd 2012 ger den LO-medlemmar samma pensionsförmåner som tjänstemän har.
Pensionens storlek beror på hur ekonomin utvecklas. LO:s preliminära beräkningar visar att en 20-åring som i dag tjänar 20000 kr/mån kan få pensionen höjd med 900 kr/mån och en 40-åring med 450 kr/mån.
Motsvarande pensionsuppgörelse gäller i årets avtal för anställda i kooperationen.