Mona Sahlin tar emot på sitt tjänsterum i riksdagen två timmar efter nyheten om Kenth Petterssons plötsliga död. Märkbart skakad talar hon med värme om den tidigare Handelsordföranden som hon under 90-talet hade många laddade meningsutbyten med, inte minst i EU-frågan.
– Det finns få människor som är så engagerade som Kenth var. Han var rolig att prata med. Vi hade ofta olika åsikter, men vi var lika i det att vi älskade debatter.
Det var Mona Sahlin som 1999 utnämnde Kenth Pettersson till generaldirektör för vad som i dag är Arbetsmiljöverket, och därmed enligt somliga tystade en av socialdemokratins ettrigaste interna kritiker. Förbundsordförande Pettersson var en av dem som tydligast motsatte sig att Mona Sahlin skulle efterträda Ingvar Carlsson som partiledare och statsminister 1996.
– Bara för att man inte tycker att någon ska ha ett visst uppdrag betyder det inte att man inte tycker om varandra som personer. Kenth och jag utvecklade vår relation och det fanns en ömsesidig respekt, säger Mona Sahlin.

I vintras berättade hon för Handelsnytt att hon blev utesluten ur Handels sedan hon slutat betala fackavgiften i samband med Sahlinaffären då hon avgick som partiledarkandidat och minister.
– Jag hade det allmänt struligt i mitt liv då, säger hon och vill inte direkt medge att avhoppet från Handels skulle vara ett uttryck för besvikelse över hennes påstådda fiender inom facket.
Men hon anser att fackföreningsrörelsen och den socialdemokratiska regeringen hade väldigt olika bilder av verkligheten under 90-talets ekonomiska kris, vilket bidrog till att göra henne kontroversiell som arbetsmarknadsminister. I dag är samverkan mellan fack och parti bättre än någonsin, tycker Mona Sahlin som i december i fjol åter gick med i Handels efter elva års time-out.

Kontokortsskandalen som fällde Carlssons kronprinsessa på 90-talet spökar än i dag när hon går och handlar. När ett butiksbiträde skämtsamt frågar ”vems kort är det?” har hon alltid ett svar i beredskap.
– Typ: ”är det här en Sahlinaffär?” Jag skulle kunna ge ut en bok med Sahlinhistorier.
Som kund är partiledaren impulsiv, men ändå en medveten konsument som begär att personalen ska kunna redogöra för hur varorna kommit till.
– Jag vill veta hur mycket energi det har gått åt och andra miljöaspekter. Precis som man förr frågade för att undvika varor från Sydafrika.
I kampen för att förbättra de handelsanställdas villkor vill hon särskilt lyfta fram rätten till heltid. Om socialdemokraterna återfår regeringsmakten efter nästa val kommer det en lag, lovar hon.
– Arbetsgivarna har i sitt motstånd hävdat att de kan lösa problemet själva, men det gör de aldrig. Det är tydligt att bara lagstiftning kan lösa frågan.
Handelsarbetsgivarnas katastrofscenarier avfärdar Mona Sahlin med att många frivilligt kommer att vilja jobba deltid även i framtiden. Men all arbetskraft som vill jobba kommer att behövas, menar hon.
– I avtalsrörelsen verkade det som om arbetsgivarna börjat inse att man måste erbjuda rimliga arbetsvillkor för att få personal.
Hon välkomnar den inriktning på jämställda löner som årets avtalsrörelse fick tack vare Handels banbrytande framgång. För att ytterligare öka jämställdheten på arbetsmarknaden måste män ta större ansvar för hem och barn, anser hon. Som ordförande vill hon driva opinion inom sitt parti för att öka kvoteringen i föräldraförsäkringen.
– Själv är jag, precis som LO, rätt förtjust i en tredelning där mamman och pappan får varsin tredjedel och resten kan fördelas fritt.

Det Mona Sahlin tycker allra bäst om med jobbet som socialdemokraternas partiordförande är det faktum att hon är den första kvinnan på posten. Världens manliga dominans är påtaglig i de ikoner som pryder hennes ännu inte färdiginredda tjänsterum. Här tronar en teckning av 1900-talets svenska statsministrar, en prydnadstallrik med s-pionjären Hjalmar Branting, en affisch av idolen Bruce Springsteen – och inte mindre än två plastdockor som föreställer George W Bush. Den ena levererar vid en knapptryckning föregivet autentiska Bushcitat av typen ”en stor del av vår import kommer från andra länder”.
– USA:s ambassadör tittade lite konstigt när han var här, fnissar partiledaren som samtidigt bävar för vad en motsvarande citatmaskin med henne själv som förebild skulle kunna kläcka ur sig.
Om Sahlin likt Bush ska nå den yttersta makten och bli regeringsbildare måste socialdemokraterna till nästa val skaffa en arbetsmarknadspolitik som är avsevärt vassare än fjolårets upplaga, medger hon.
– Vi tog för lätt på arbetslinjen. Den innebär en rätt att alltid få en chans till, men också en plikt att ta en utbildning eller praktikplats. Den borgerliga alliansens politik handlar bara om att tvinga, kontrollera och sänka ersättningar. Samtidigt tar de bort bristyrkesutbildningar och komvuxplatser.

Den s-märkta jobbpolitiken ska förnyas med hjälp av ett brett rådslag som Mona Sahlin har tillsatt. Hon vill se kraftfullare insatser för de människor som står längst från arbetsmarknaden, vilket i hennes ögon ofta handlar om integrationspolitik. Hon är i princip för en obligatorisk företagshälsovård förutsatt att den fokuserar på arbetets åkommor och inte tar resurser från landstinget.
– Vi behöver också arbetsmiljöregler som hindrar att människor slits ut, till exempel om raster och arbetsrotation. Det som Kenth kämpade för på Arbetsmiljöverket.
Handels första vice ordförande Susanna Gideonsson är en av tio ledamöter i rådslagsgruppen. Mona Sahlin hoppas att många fler Handelsmedlemmar ska ta del i diskussionerna om hur framtidens arbetsliv ska gestaltas.
– Alltför få kvinnor i förbund som Handels är med och utformar politiken. Om verkligheten ska bli som vi vill så måste vi vara med och påverka.