I dag står runt en miljon förvärvsarbetande utanför a-kassan. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin säger att det är bakgrunden till att regeringen tillsatt en utredning om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.
– Jag tycker inte att det är rättfärdigt att så många står utanför. Regeringen vill säkerställa att alla som förvärvsarbetar har rätt till en inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet, säger han.
Regeringens ambition är en obligatorisk a-kassa 1 juli 2009. Juristen Sören Öman blir utredare.

Räcker inte med återställare
Sedan de höjda avgifterna, skärpta reglerna och lägre ersättningarna infördes vid årsskiftet har runt 24 000 medlemmar lämnat a-kassan. Handels a-kassa har tappat drygt 11 300 medlemmar. Att man skulle lösa problemet med att många står utanför genom att återställa ersättningsnivåerna och avgifterna tillbakavisar arbetsmarknadsdepartementets sakkunnige Fredrik Östbom. Han säger att det redan innan förändringarna i a-kassan stod 700 000 personer utanför och att det var för många redan då.

A-kassorna kvar
– Varken avgifts- eller ersättningsnivåerna kommer att bli föremål för utredning, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
Och de arbetsvillkor som gäller idag ska fortsätta att gälla. Men utöver det har utredaren Sören Öman fått många frågor på sitt bord. Det är inte bestämt för vilka försäkringen ska vara obligatorisk – också arbetslösa, deltidare, sjukskrivna? Hur medlemsavgiften ska betalas blir också föremål för utredning. I kommittédirektivet står att utredaren ska kolla på möjligheterna till betalning genom att arbetsgivaren gör löneavdrag.
– Vi ska bygga vidare på kopplingen mellan a-kassa och fack, fortsätter Sven Otto Littorin.
Den nuvarande organisationen med 36 arbetslöshetskassor ska alltså bestå.

”De började i fel ände”
Fack, arbetsgivare och a-kassor ska under utredningens gång hållas informerade. Det glädjer Handels a-kasseföreståndare Harald Petersson.
– Men tyvärr har allt skett i fel ordning. Regeringen skulle ha börjat med att utreda obligatoriet och avvaktat med att höja avgifterna, som har gjort att många lämnat a-kassan.
De fördelar Harald Petersson ser med förslaget är dels att regeringen vill nyttja den organisation som redan finns, och att alla kommer att vara medlemmar i en a-kassa. Men han är orolig för dem som har gått ur för att de inte hade råd att betala avgiften.
– Det återstår att se om man ska tvingas vara med i något man inte får del av, till exempel långtidssjukskrivna. Kan förresten ett medlemskap vara obligatoriskt? Föreningsrätten bygger på frivillighet. Den ekvationen blir svår att få till.