Sedan Svensk Handel avvisat Hotell- och restaurangfackets (HRF) avtalsbud om höjda månadslöner med 865 kronor per år i tre år varslade HRF cirka 300 medarbetare på elva Ikearestauranger om strejk från och med lördag den 7 juli.
I princip ska alla restauranganställda på Ikea vara medlemmar i HRF, men det kan finnas några få som är med i Handels. Om strejken bryter ut har de rätt till konfliktersättning från Handels. Berörda avdelningar inom förbundet förbereder sig på att hjälpa dem.

Therese Möller på Ikea i Malmö är facklig samordnare för Ikea i Sverige. Hon får många frågor från butiksanställda medlemmar på varuhusen om hur de påverkas av HRF:s strejkvarsel i restaurangerna.
– Vi påverkas inte direkt så länge inte HRF begär sympatiåtgärder från Handels. Om strejken bryter ut får vi ingen mat i personalrestaurangen och våra kunder får ingen mat i kundrestaurangen, säger Therese Möller.

Handels har inte fått någon begäran om sympatiåtgärder och står därmed tills vidare utanför konflikten.
– Vi är neutrala tills vi får en begäran om sympatiåtgärder. Men HRF:s krav ligger inom ramen för LO-samordningen, vilket normalt innebär att vi ställer upp om det behövs, säger Handels avtalssekreterare John Haataja som dock hoppas att HRF och Svensk Handel ska komma överens innan strejken bryter ut.

Medlare har utsetts och börjat arbeta för att nå en uppgörelse mellan fack och arbetsgivare före den 7 juli.
HRF:s lönebud till Svensk Handel om löneökningar på 865 kronor om året kan jämföras med HRF:s avtal med Sveriges Hotell- och restaurangföretagare som ger i snitt 833 kronor om året, och detaljhandelsavtalet mellan Handels och Svensk Handel som ger i snitt 812 kronor om året.
De elva Ikearestauranger som omfattas av varslet är Malmö, Älmhult, Kållered, Bäckebol, Linköping, Örebro, Västerås, Kungens Kurva, Barkarby, Uppsala och Sundsvall.