Johannes Sangnes, vd i Reitan Servicehandel som äger 7-eleven i Sverige, bemöter nu den kritik som ett antal tidigare och nuvarande köpmän inom butikskedjan riktat mot bolaget via det juridiska ombudet Birgitta Högstedt. Johannes Sangnes vill inte offentligt kommentera de enskilda rättsprocesser som pågår där Reitan kräver före detta franchisetagare på hundratusentals kronor som förklaras med omfattande svinn i butikerna. Men han säger att bokföringen för varje butik numera är lätt att följa. Sedan den 1 januari i år samlas alla fakturor från varje butik separerat från andra butiker, vilket gör det lättare att i efterhand kontrollera räkenskaperna för en enskild butik.
– Varje köpman har via vårt intranät tillgång till sina räkenskaper 24 timmar om dygnet, säger Johannes Sangnes.

Franchiseavtalen inom 7-eleven har kritiserats för att de kräver att en köpman gör ett obegränsat borgensåtagande för sitt eget aktiebolag. Därmed kan ägaren själv drabbas av mycket stora skulder om hans aktiebolag går i konkurs. Svenska Franchiseföreningens vd Karin Kisker säger till Handelsnytt att föreningen rekommenderar att det finns en gräns för borgensåtagandet.
– Borgen brukar ofta begränsas till mellan 50 000 och 150 000 kronor, säger Karin Kisker.
Johannes Sangnes säger att Reitan Servicehandel överväger att sätta en gräns för borgensåtagandet på 500 000 kronor, förutsatt att skulderna inte beror på kriminella handlingar.
– Men i normalfallet ska inte skulder bli så stora, eftersom vi varnar köpmannen när hälften av aktiekapitalet på 100 000 kronor är förbrukat, säger Johannes Sangnes.

Han beklagar att ett antal franchisetagare tidigare haft svårt att få sina butiker lönsamma, men säger att omsättningen i 7-elevens butiker de senaste två åren ökat med 16 procent, tack vare stora satsningar på marknadsföring och utveckling av affärskonceptet.
– En genomsnittlig köpman i 7-eleven gjorde 2006 en vinst på 570 000 kronor.
Som ett ytterligare exempel på god affärsmoral nämner Reitans vd avtalet med Handels som innebär att anställda i 7-elevens butiker ska ha kollektivavtal senast den 1 juli.
Läs mer: Köpmän tar strid med 7-eleven