I december 2006 införde ett 40-tal Ica-handlare obligatorisk legkontroll. Kassörskan tar personnummer på alla kunder, oavsett hur gammal kunden ser ut att vara. Även om det är en70-åring som köper en folköl krävs ett personnummer för att köpet ska gå igenom. Åtgärden var en reaktion på att sju butiksbiträden i Örnsköldsvik i september 2006 riskerade åtal för olovlig dryckeshantering. Minderåriga hade lyckats köpa ut folköl när Ungdomens Nykterhets förbund, UNF gjorde provköp. Fallet ledde dock aldrig till åtal.
I februari 2007 utökades skaran av Ica handlare med obligatorisk legkontroll då Ica handlare i Boden och Luleå valde att införa det. Konsum Malmfältet valde sedan att göra som Ica och införa obligatorisk legkontroll.
Det här med kontroll av ålder är accepterat idag, både av personal och kunder. I början var det lite gnäll. Men nu rullar det på, säger Peter Fjällborg, vd för Konsum Malmfälten.
I hans område har kooperationens butiker gemensam policy med Ica-handlarna och tillfrågar alla som vill köpa folköl om legitimation.
Konsum Nord har övervägt obligatorisk legkontroll men har för närvarande inga planer på att införa det.
-Vi valde det här med 30-årsgräns, om personalen är bergsäker på att kunden är över 30 år slår de in en särskild kod som de har fått under utbildningen. Den fungerar också som en signering, säger Kjell Edlundh, informationschef på Konsum Nord.
Trots att reaktionerna bland handlarna i norr har varit positiva så är Stockholms handlare inte intresserade av att införa obligatorisk legkontroll . Och när Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, i april gjorde en undersökning i butiker i stockholmsområdet sålde 29 av 100 butiker folköl till minderåriga.
Mats Ovegård, chef för kvalitet i butik hos Ica, tycker att det finns bättre sätt än obligatorisk legkontroll för att förhindra att minderåriga får köpa ut folköl.
-Strängt taget tycker jag inte att vi ska lösa det på det sättet. Vi ska klara av det på ett annat sätt än att ta legitimation på alla. Till exempel genom utbildning och skyltar i butiken. Vi gör provköp varje vecka och vi har blivit mycket bättre under det senaste året.
-Men självklart har vi en gemensam policy inom koncernen. Det är 30-årsgräns som gäller. Det är 62 butiker av knappt 1400 som har obligatorisk legkontroll. Alla är i Norrland.
En skillnad mellan Coop och Ica är att policyfrågor tas centralt i varje konsumentföreningen medan varje Icabutik är sin egen företagare.
-Varje butik bestämmer själv hur den vill göra, ta legitimation eller slå in en kod, 25 eller 30-årsgräns, men det krävs alltid någon form av åtgärd för att köpet ska gå igenom i kassan, säger Anna Hedström, informatör vid Ica AB.
Magnus Frisk, informationschef på Coop Sverige, som kan svara för Stockholms konsumbutikers policy ser det som att man har valt olika vägar:
-Det här är inget speciellt stockholmsproblem men Konsum Nord har valt hårdare regler. Minimikravet är 26-årsgräns. Coop i Stockholm har inga planer på att ändra det i dagsläget.
-Vi vill hellre jobba in och utveckla de metoder som finns. Men det är ett problem. Vi vill bli ännu bättre, vi vill komma upp i systembolagets nivå, säger Magnus Frisk.
Så det är kassörskans ansvar att bedöma om personen ser ut att vara över 26?
-Ja.