Rubriken ”Maffiametoder eller Vilda västern?” lockade många att komma och lyssna på debatten om den svenska kollektivavtalsmodellen. Det var fullsatt på restaurangen där Handels hade sitt seminarium i Almedalen Alla i panelen: Wanja Lundby-Wedin, LOs förbundsordförande, Jan Peter Duker, Svenskt Näringsliv, Per Schlingmann, moderaterna och Sven-Erik Österberg, socialdemokraterna gillar kollektivavtal. Om det rådde enighet. Men om hur facken ska få agera för att teckna avtal med ovilliga företag var man oeniga.
Efter de uppmärksammade fallen med salladsbaren i Göteborg och Waxholmskonflikten har röster höjts från bland annat Företagarna och ett antal borgerliga partier och debattörer att fackens möjligheter att vidta stridsåtgärder måste begränsas. En uppfattning som Jan Peter Duker framhöll.
– Sympatiåtgärder måste förbjudas. Fredsplikten är en chimär när det är så lätt att ta till stridsåtgärder. Det är också viktigt med proportionalitet, det ska inte behöva gå som med salladsbaren i Göteborg, att ett företag slås ut.

Wanja Lundby-Wedin menar att facket har sitt ansvar främst gentemot medlemmarna.
– Vi tog vårt ansvar när det gäller salladsbaren i Göteborg. Om vi hade tänkt strategiskt hade vi inte gått dit men vi tänker inte ut arbetsplatser som är massmedialt tacksamma. Det här är fackligt vardagsarbete för oss.
Ansvar efterlystes både från både fackligt och arbetsgivarhåll. Och att ansvar mellan parterna på arbetsmarknaden utan inblandning från politiskt håll är det som kännetecknar den svenska modellen menade Wanja Lundby-Wedin. Historiskt sett har parterna alltid kunnat mötas på mitten på ett ansvarsfullt sätt framhöll hon.
– Det har varit en period då branscherna har tagit plats. Ömsesidigheten på central nivå har fått ligga i träda.
Jan Peter Duker menar att även om kollektivavtalsmodellen stöds av Svenskt Näringsliv så finns det problem.
– Även om konfliktdagarna i Sverige är få så är det inte rättvist att beskriva förhållandet som frid och fröjd. Arbetsgivarna mer eller mindre tvingas teckna kollektivavtal och det mäts inte i antalet konfliktdagar.
Alternativet till kollektivavtal skulle kunna vara lagstiftning. Men så långt vill inte Per Schlingmann gå.
-Vi efterlyser en diskussion mellan parterna om vad det är att ta ansvar. Är det rimligt det som hände med salladsbaren i Göteborg? Problemet på arbetsmarknaden är inte kollektivavtalet utan att så få jobbar. Det är viktigt att sänka skatterna för inkomsttagarna.
Att kollektivavtal är bättre än lagstiftning, till exempel när det gäller löner, råder det enighet om i panelen. Men hur kollektiva dessa avtal ska vara, hur många som ska omfattas av dem, råder det däremot delade meningar om. ”Jag använder inte ordet rättsövergrepp”, sade Schlingmann ”men jag tycker ingen ska tvingas till kollektivavtal.” Där är han och Jan Peter Duker ense. Därför vill de ha en förändring av de stridsåtgärder som fackförbunden idag har möjlighet at ta till när ett företag inte vill teckna kollektivavtal. ”Men om det ska gå att stå utanför, var ska gränsen gå? Är det okej om 75 procent är med?” frågade Wanja Lundby-Wedin.
FOTNOT: Handels arrangerades seminariet tillsammans med Livs, Hotell och Restaurangfacket samt LO-TCO Rättskydd.