Bland LO-förbunden är det Hotell- och restauranganställdas a-kassa som har det största medlemsraset, 17 procent av medlemmarna har lämnat dess a-kassa sedan årsskiftet. Lägst tapp bland de 15 LO-förbunden har IF Metalls a-kassa, 5 procent sedan årets början. Det visar statistik från IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
Minskningen av medlemmar skiljer alltså stort mellan olika a-kassor, men samtliga av landets 36 a-kassor har ändå drabbats av dalande medlemstal. Tillsammans har de tappat 30 000 medlemmar under juni. Sedan årsskiftet har 280 000 medlemmar, 7 procent, lämnat de 36 a-kassorna. Den viktigaste orsaken är att regeringen då, efter ett ja från riksdagen, ändrade reglerna för a-kassan. Följden blev högre medlemsavgifter med i genomsnitt 240 kronor för icke-arbetslösa medlemmar, lägre ersättning vid arbetslöshet, och hårdare regler för rätt till ersättning.

Liksom Handels a-kassa, dalar siffrorna för fackförbundet Handels. Under juni månad lämnade 900 medlemmar Handels. Sedan årsskiftet har 11 000 personer, 6 procent, gått ur. I dag är antalet Handelsmedlemmar nästan 160 000.